Η Διοικούσα Επιτροπή του ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ αφού έλαβε υπόψη της, την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού του Ιδρύματος, αποφάσισε στην συνεδρίαση της 23/05/2016 με Αριθμό Πρακτικού Ν΄122 την προκήρυξη 5ων (πέντε)  υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, διαρκείας ενός έτους (01/09/2015 – 31/08/2016) με το ποσόν των 2.400 ευρώ εκάστη, στους Αρίστους στην επίδοση & το ήθος φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Παιδαγωγικών Ακαδημιών της χώρας που κατοικούν ή κατάγονται από τα Κοινοτικά Διαμερίσματα Βραχναιίκων και Μονοδενδρίου του Δήμου Πατρέων, προς απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών των στις Σχολές αυτές , ως και 2ο (δύο) υποτροφίες με το ποσό των 6.000,00 ευρώ εκάστη για μετεκπαίδευση των Αρίστων εξ αυτών σε Σχολές της αλλοδαπής.

Οι επιθυμούντες να λάβουν  υποτροφία πρέπει:

  1. Να έχουν αριστεύσει.
  2. Να κατάγονται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Βραχναιίκων και Μονοδενδρίου

του Δήμου Πατρέων ή να διαμένουν σε αυτά .

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων  πρέπει να υποβληθούν μεχρι την 31 Οκτωβριου 2016 προς το Σταυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βραχναιίκων με έδρα τα  Βραχναιίϊκα Πατρών οδός Πατρών-Πύργου 172  Τ.Κ. 25002, προσκομίζοντας:

  1. Αίτηση χορήγησης Υποτροφίας.
  2. Βεβαίωση της οικίας Σχολής περί της επιδόσεώς των με βαθμό άνω του 8,5.
  3. Βεβαίωση από τα μητρώα ή το δημοτολόγιο του Δήμου Βραχναιίκων περί της καταγωγής ή διαμονής των.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλο Ίδρυμα ή Κληροδότημα ή δωρεά .
  5. Για μετεκπαίδευση των Αρίστων σε Σχολές της αλλοδαπής Βεβαίωση της Σχολής ότι έχουν εγγραφή, μεταφρασμένη και θεωρημένη από την αρμόδια  Πρεσβεία ή το Προξενείο και
  6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος που να προκύπτει η ηλικία των.

Η ανακήρυξη των υποτροφιών θα γίνει από το Σταυροπούλειο Ίδρυμα σε συνεδρίαση της Διοικούσης Επιτροπής μετά την πάροδο της άνω προθεσμίας και θα τύχη της εγκρίσεως από την εποπτεύουσα αρχή.

Οι υποτροφίες δεν θα συνεχίζονται σε όσους υποψηφίους υποτρόφους σπουδαστές του εσωτερικού υπερβαίνουν το 30o έτος της ηλικίας τους και σε όσους υποψηφίους υποτρόφους σπουδαστές του εξωτερικού υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 7 παρ. 5 του Καταστατικού του Ιδρύματος).

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προκυρήξεις Υποτροφιών