Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταυροπουλείου Πνευματικού Κέντρου Βραχναιίκων, καλείστε εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε μέχρι 17/09/2021 οικονομική προσφορά που θα αφορά το Σχολικό έτος 2021-2022 για ωριαία διδασκαλία ανά τμήμα για όλες τις τάξεις έως το επίπεδο LOWER με αντίστοιχη  ωριαία αμοιβή.

Το Ίδρυμα απευθύνεται σε Φροντιστήρια εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας εντός του Κοινοτικού Διαμερίσματος Βραχναιίκων που διαθέτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και υποδομές ασκήσεως επαγγέλματος 

Οι μαθητές θα προέρχονται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Βραχναιίκων και Μονοδενδρίου του Δήμου Πατρέων. 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σταυροπουλείου και η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την πλέον οικονομική προσφορά σε συνδυασμό με τα οικονομικά διαθέσιμα του Ιδρύματος            

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο σφραγισμένες στο γραφείο του Ιδρύματος έως 17/09/21 και ώρα 20,00 , κάθε Δευτέρα -Τετάρτη - Παρασκευή από 18,00 έως 20,00 

Στην πρώτη τάξη του φροντιστηρίου θα γίνουν δεκτοί μαθητές από την Β΄ & Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βραχναιίκων 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:  6932263682   &  6976 816866

 

Για την Διοικούσα Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσ/νος  Ρόδης