Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή. Η αρχική Διοικούσα Επιτροπή αποτελούνταν από τους Ιωάννη Γ. Σταυρόπουλο, ως ισόβιος Πρόεδρος, Σοφία Ιωαν. Σταυροπούλου, ως Αντιπρόεδρο, Άγγελο Κανελλόπουλο, ως Γραμματέα, Ευθύμιο Γεωργούλη, ως Ταμία, και Ανδρέα Τσαβαλά, Δημήτριο Παρασκευόπουλο και Ιωάννη Τσαντιλά, ως Μέλη.

Μετά το θάνατο των Ιωάννη Γ. Σταυρόπουλου και της Σοφίας Ιωαν. Σταυροπούλου, η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα , και τον Ταμία του Ιδρύματος. Σε περίπτωση παραιτήσεως, ανικανότητας, εκπτώσεως, αντικαταστάσεως ή θανάτου μέλους τινός της Διοικούσης Επιτροπής, αυτη εκλέγει τον αντικαταστάτη αυτού. Τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής παρέχουν τις υπηρεσίας τους αμισθί.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος σήμερα αποτελείται:

 

Πρόεδρος Δημήτριος Παρασκευόπουλος
Αντιπρόεδρος Χάρης Μπουγιούκος
Γραμματέας Ανδρέας Σταυρόπουλος
Ταμίας Κων/νος Ρόδης
Μέλος Αντώνιος Παρασκευόπουλος
Μέλος Αθανάσιος   Χασκόπουλος
Μέλος Ιωάννης       Θανόπουλος

 

Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στο παρελθόν υπήρξαν οι κάτωθι:

  1. Ιωάννης Γκολφινόπουλος
  2. Βασίλειος Θανόπουλος
  3. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος
  4. Δημήτριος Αδαμόπουλος
  5. Κων/νος Παπούλιας

Προκυρήξεις Υποτροφιών